Vassklippning

Vegetationen klipps med slåtterkniv monterad på amfibie bandvagn på grunda områden och vassklippnings båtar på djupare vatten. En mildare avverkningsmetod som kräver att man avverkar vassen 3 år i rad på samma ställe.
Vass som ligger kvar kan lastas upp (se muddring) annars får den ligga kvar och med tiden förmultna.

Vass som lämnas kvar att förmultna skadar ej vattenmiljön utom måhända i extremt stillastående och näringsrika miljöer (egen erfarenhet). Istället är det så att vassen som ju är en ettårig växt varje år rycks av utav isen och lägger sig på botten och förmultnar. Klippningen tillför alltså ingen vass utan förminskar istället mängden förmultnande vass då ju vassmängden minskar för varje klippt år dock ej år ett.

Igenväxningen har under många år ökat i våra sjöar och vattendrag genom våra utsläpp av kväve och fosfor m.m. Detta har skapat stora homogena bladvassområden där det är dålig eller ingen vattencirkulation alls. Här skapas enorma mängder metangas (bidrar till växthuseffekten) och ofta även giftigt svavelväte. Vattnet är till stor del syredött på dessa ytor detta tillstånd inverkar mycket negativt på fiskreproduktionen.

 

Genom att avverka vassen nära stranden (den blå bården) och göra kanaler från denna ut till öppet vatten skär vi av tillväxten från land skapar en grund strand zon för vadarfåglar och en mosaik med rand zoner liknande skoggläntor.
Samtidigt som vi behåller en skyddad miljö för fåglar så skapar vi ett tillgängligt skafferi för dem, fiskarna får ett område med mycket mat, jaktmarker och nära till skydd.
I den blå bården finns de långgrunda stränder fisken behöver för sin lek och som idag saknas på så många ställen.

 

Om man vill återställa t.ex. Badplatser, fastigheter eller natursköna områden som växt igen så kan vi givetvis avverka stora arealer på en gång. Vassen lastas lätt på våra mudderverk och bogseras till land för avlastning om detta är ett önskemål.
Vi har stor erfarenhet av dessa typer av arbeten så kontakta oss gärna på ett tidigt stadium för planering och konsultation, här finns pengar att tjäna!

Om Företaget
1974 startade Bengt Sjöstedt företaget med att avverka vass i igenväxta sjöar och vattendrag.
1991 tog Christer Sjöstedt över och fortsatte med vassavverkning.
2004 Utökade CS företaget med muddring, sjöentreprenad och sjöbyggnad med huvudsakligt arbetsområde Vänern men med framtidsvisionen att med en mobil utrustning också kunna arbeta i alla typer av vatten och strandområden.