Muddring

Vi fördjupar och breddar hamnar och rännor gräver bort vassrötter, underhållsmuddrar, tätar och höjer invallningar lagar och tillverkar stenpirar och vågbrytare, återskapar och anlägger sandstränder. Gräver ut för och lägger vattenledningar.
Vi sätter stolpar, dykdalber, räls, spont, rör eller vad som önskas, i mjuka bottnar trycks de ner med maskinens skopa i hårda bottnar typ pinnmo och sand slår vi ner dem med tryckluftsdriven pålhammare.
Vi utför sjöbyggnation. Fasta bryggor, flyt bryggor, flottar, pontoner kajer m.m.
Sjötransporter av timmer, byggmaterial, sten, sand, maskiner m.m.
Bogsering, bärgning och uthyrning av arbetsplattformar är andra tjänster som vi utför.
Jobben utförs med kran och gripskopa det finns också timmergrip och stengrip (teknisk data se maskiner).
Vi kan lasta massorna i lastutrymmen ombord för borttransport om detta är ett önskemål.
I samband med vassavverkning kan vi lasta vass i mudderverken med en speciell grip för att sedan bogsera den till lämpligt upplastningsplats.
Ett annat alternativ i samband med vassavverkning är att gräva bort vass och rot filt i exempelvis de kanaler som skall leda in till den blå bården.
Längre in mot land kanske en överväxt sandstrand finns, där mor och farföräldrar badade som barn, att återskapa en sådan plats är enkelt med våra maskiner.

Om Företaget
1974 startade Bengt Sjöstedt företaget med att avverka vass i igenväxta sjöar och vattendrag.
1991 tog Christer Sjöstedt över och fortsatte med vassavverkning.
2004 Utökade CS företaget med muddring, sjöentreprenad och sjöbyggnad med huvudsakligt arbetsområde Vänern men med framtidsvisionen att med en mobil utrustning också kunna arbeta i alla typer av vatten och strandområden.