Pålning

Vi sätter stolpar, dyktalber, räls, spont, balk, rör eller vad som önskas.
I mjuka bottnar trycks de ner med maskinens skopa i hårda bottnar typ pinnmo och sand slår vi ner dem med pålhammare.
Till hjälp har vi en flytande gigg och instrument för exakt utsättning.

Om Företaget
1974 startade Bengt Sjöstedt företaget med att avverka vass i igenväxta sjöar och vattendrag.
1991 tog Christer Sjöstedt över och fortsatte med vassavverkning.
2004 Utökade CS företaget med muddring, sjöentreprenad och sjöbyggnad med huvudsakligt arbetsområde Vänern men med framtidsvisionen att med en mobil utrustning också kunna arbeta i alla typer av vatten och strandområden.