Referenser
 • Vattenfall Trollhättan - Vi har utfört vassavverkning årligen sedan 1975.
 • Götene Kommun - Vi har utfört vassavverkning årligen sedan 1974.
 • Skara Stift - Vi har utfört vassavverkning nästan varje år sedan 1974.
 • Tidaholms Kommun  - Avverkning i ån Tidan och vid olika badplatser vid ett flertal tillfällen.
 • Sjön Lången Timmersdala – Avverkning av vass för bättre fiskreproduktion
 • Skövde Kommun  - Avverkning i Kommunens småsjöar bl.a. Havstenasjön, Käpplundasjön och Skultorpssjön.
 • Skara Sommarland  - Vegetationsavverkning i nöjesparkens vattenskidsjö i flera år sedan 1987.
 • Lidköpings Kommun  - Vi har utfört vassavverkning vid flera tillfällen vid Stallviken Läckö Slott och ett större projekt mellan Kålland och Kållandsö 2002-2003.
 • Mariestads kommun - Muddring vid samtliga dagvatten utlopp i Vänern 2004, stenpir vid Brommö 2005 och vassavverkning på öarna Hovden och Brommö 2006-2007.
 • Hörvikens Marina Kållandsö – Utsättning av nya förtöjningsstolpar, rivning av gla. tankbryggan hjälp med tyngder och bogsering vid bryggförlängning 2009. Justering av stolpar tillverkning av dykdalber för förtöjning och hjälp vid arbetsdagar.
 • SSW Bösshamn - Underhållsmuddrat för jolleramp 2005.
 • Källby Hamn - breddat och fördjupat inlopp 2005 och 2008 underhållsmuddrat inre hamnen 2005.
 • Ullersund vattenförening – Muddring för och sjösättning av vattenledning.
 • Mariestads kustlinje – Återställt och lagat stenpirar och hamnanläggningar 2007 efter stormen Per.
 • Sjötorp – Återställt och lagat stenpirar och hamnanläggningar efter stormen Per 2007.
 • Kållandsö BRF/Spiken stugby – Muddring för hamnanläggning 2007 vassavverkning 2007 och 2008.
 • Spikens båtklubb - Utökning av båtplatser satt stolpar m.m.
 • SSW Lidköping - Fördjupat inlopp efter storm 2008.
 • Öbovik Öboängen – Montering brygga 2007 borttagning av vass 2007 och 2008.
 • Traneberg säteri – Grävt ut ny hamn byggt stockpallisad och bryggstomme.
 • Plus många, många mindre markägare sommarstugeägare och hamnanläggningar
Om Företaget
1974 startade Bengt Sjöstedt företaget med att avverka vass i igenväxta sjöar och vattendrag.
1991 tog Christer Sjöstedt över och fortsatte med vassavverkning.
2004 Utökade CS företaget med muddring, sjöentreprenad och sjöbyggnad med huvudsakligt arbetsområde Vänern men med framtidsvisionen att med en mobil utrustning också kunna arbeta i alla typer av vatten och strandområden.