Maskiner

Mudderverk 1:

Kran med gripskopa ca 600 lit alternativt vanlig skopa ca 300 lit räckvidd 10m pråm 12m x 5, 5m lastutrymme 15 m³. Framdrivning med propeller.

Mudderverk 2:

Kran med gripskopa ca 600 lit räckvidd 10m pråm 11 x 5 m lastutrymme 9 m³. Framdrivning med propeller.  

Bogseringsbåt:

För bogsering av mudderverk. Alla sorters sjötransporter utförs.

Vassklippningsbåtar:

Utrustade med slåtterkniv klippbredd 3m minsta arbetsdjup 50 cm.

Vassklippande amfibie bandvagn:

Utrustad med slåtterkniv för klippning av vassklippbredd 2m. Maskinen som används från land ut till ca 1, 20m djup.

Vasslåtterskopa:

Att montera i skopfästet på en grävmaskin avverkar vass i åar och vattendrag där inte grävning bör och kan utföras. Klippbredd 2m.

Om Företaget
1974 startade Bengt Sjöstedt företaget med att avverka vass i igenväxta sjöar och vattendrag.
1991 tog Christer Sjöstedt över och fortsatte med vassavverkning.
2004 Utökade CS företaget med muddring, sjöentreprenad och sjöbyggnad med huvudsakligt arbetsområde Vänern men med framtidsvisionen att med en mobil utrustning också kunna arbeta i alla typer av vatten och strandområden.